Företag

Hela 8 av 10 företag går under inom 18 månader. Det innebär att 80 procent av de entreprenörer som beslutar sig för att starta egna företag får se sina drömmar krossas. Varför är det så? Vad kan näringslivet lära av alla de småföretag som läggs ner inom blott ett och ett halv år? Här tittar vi närmare på några anledningar till att nystartade företag går under.

Bristfällig kommunikation med kunderna

Det märkliga som inträffar när en entreprenör ser en möjlighet på marknaden eller drömmer om att skapa en ny produkt eller tjänst är att de ofta drar sig tillbaka. Detta är bland det värsta en entreprenör kan göra eftersom den kanske enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett företag är förmågan att förstå företagets kunder och deras behov.

Kunden håller nyckeln till företagets framgång och det är därför ett stort misstag att inte kommunicera med denna. Att prata med kunderna direkt och inse att man är på fel spår redan vid uppstarten av företaget är att föredra framför att prata med kunderna ett år senare, efter att kanske ha belånat bostaden och satsat stora pengar på bolaget, bara för att inse först då att man är fel ute.

Man sticker inte ut från konkurrenterna

Näringslivet är en plats full av kaos, där de olika företagens marknadsföringsbudskap dränker de potentiella kunderna med information. Därför är det viktigt för ett företag att hålla sig flytande och inte sjunka ner till botten, eftersom det är där vraken från misslyckade uppstartsföretag ligger och sakta tynar bort. Att bara knappt hanka sig vidare med ett fåtal kunder och lite intäkter i några månader eller år är inte den målbild som de flesta entreprenörer har.

Lösningen på detta problem är att differentiera sig från mängden. Ett nystartat företag behöver komma fram till vilket som är det sanna värdet som de tillför på marknaden och arbeta in detta värde i sina kunders undermedvetna. Det gäller att sticka ut från konkurrenterna genom att tillföra ett unikt värde. Här finns exempel på intressanta företag som sticker ut!

En oförmåga att hitta sin plats på marknaden

En annan vanlig orsak till att företag går under är att man inte lyckas hitta sin plats på marknaden. I slutändan handlar allt om att hitta en lucka på marknaden för företagets tjänst eller produkt, och utifrån denna lucka profilera sig och tjäna pengar på tjänsten eller produkten. Entreprenörer som misslyckas med att hitta denna lucka tvingas oundvikligen se sina företag gå under.