Blogg

Ta ett av alla lediga jobb som psykolog – gör skillnad

Det finns mängder av lediga jobb som psykolog att söka och få. Detta innebär en stor möjlighet för dig som har utbildat dig till detta yrke och besitter den kompetens som krävs. Samtidigt som du kan skapa dig en givande och bra karriär får du dessutom möjlighet att göra skillnad i världen runt omkring dig.

Allt fler svenska patienter behöver behandlas för mental ohälsa

Allt fler personer i vårt land söker behandling för olika typer av mental ohälsa. Samtidigt ökar inte tillgången på psykologer och kuratorer i den takt som vore önskvärt. Därför har patienterna ofta svårt att få den vård som de faktiskt behöver.

Detta är någonting som våra svenska bemanningsföretag har tagit fasta på. De tillhandahåller nämligen lediga jobb som psykolog på bemanning. Det finns många skäl till varför du bör överväga att ta på dig sådana uppdrag. Läs vidare så berättar vi mer!

3 fördelar med att ta dig an lediga jobb som psykolog på bemanning

Till fördelarna med att ta sig an lediga jobb som psykolog på bemanning hör följande aspekter:

  • Goda möjligheter till utveckling. Som vi redan har nämnt ökar behovet av psykologer och kuratorer som kan behandla patienter med mental ohälsa. Därför är detta numera ett stort fokusområde för såväl många sjukhus och vårdcentraler som andra vårdgivare i vårt avlånga land. I flertalet studier har man kunnat se att det finns en stor efterfrågan på kompetens inom denna yrkeskategori och att efterfrågan vida överstiger tillgången. Detta ger dig som besitter denna kompetens goda möjligheter till en utvecklande och givande karriär.
  • Bra lön och flexibelt arbetsschema. Det finns även ytterligare fördelar med att ta på dig uppdrag via bemanning. Till dessa hör att du får en bra lön och ett flexibelt arbetsschema. För eftersom efterfrågan på dina tjänster är så pass stor kan du ganska lätt få ett jobb alldeles oavsett hur mycket eller lite arbetslivserfarenhet har. Det viktiga är att du har den utbildning och kompetens som krävs.
  • Du kan göra skillnad då riktigt. Ännu ett skäl att jobba på detta sätt är att du får chansen att göra skillnad på riktigt. Detta i såväl ditt lokalsamhälle som i den större världen runt omkring dig.