Blogg

Vad är en UGL-kurs och vilket är syftet med en sådan?

En UGL-kurs är en utbildning för dig som vill utvecklas som medarbetare och ledare oavsett din nivå i organisationens hierarki. UGL står för utveckling av grupp och ledare. Denna utbildning togs ursprungligen fram i början av 1980-talet. Syftet med utbildningen var att förändra det sätt på vilket ledarskapet såg ut i den svenska Försvarsmakten.

Kursen har med tiden kommit att utvecklas, förändras och uppdateras under årens lopp. Under 1990-talet började även näringslivet och den offentliga sektorn att få upp ögonen för utbildningen. Idag har ett stort antal svenska ledare och medarbetare genomgått en UGL-kurs.

En UGL-utbildning sträcker sig över fem dagar och sker ofta i internatform. Som deltagare behöver du vara närvarande under hela kursens gång. Du bor därför på kursgården, vanligtvis från måndag förmiddag till fredag eftermiddag. Det är en intensiv och krävande kurs så det är en fördel om du har så få åtaganden som möjligt i övrigt medan kursen pågår. Du bör därför inte förvänta dig att kunna uträtta särskilt mycket i jobbväg under den arbetsvecka som du går kursen.

En UGL-kurs har flera mål för dig som ledare och gruppmedlem

Målen med en UGL-kurs är att:

  • öka din förmåga att reflektera och lära, såväl enskilt som i grupp
  • kunna kommunicera och förstå hur känslor påverkar dig som individ och en grupp
  • kunna ge och ta utvecklande feedback
  • bli bättre på att hantera konflikter och att kunna använda diverse konflikthanteringsverktyg
  • kunna förstå och urskilja olika stadier i en grupps utveckling samt att kunna anpassa ditt eget förhållningssätt utifrån dessa.

Dessa kurser är upplevelsebaserade och har som grund att olikheter är berikande. Detta gäller i synnerhet i inlärningssituationer som denna något speciella situation. Därför bör gruppsammansättningen göras utifrån ett så kallat främlingskap. Det betyder att deltagarna är så diversifierade som möjligt vad gäller kön, ålder, yrkesbakgrund etc.

Efter att ha gått en sådan kurs inser du förhoppningsvis att det finns ett behov av olika ledarstilar. När du har genomgått en UGL-kurs bör du kunna leda en grupp på ett mer effektivt sätt och även vara en mer effektiv gruppmedlem.